मध्‍य प्रदेश स्‍वशासी चिकित्‍सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018

मध्‍य प्रदेश स्‍वशासी चिकित्‍सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम, 2018